Upozornenia

  • formulár je určený pre nahratie autentifikačných údajov JEDNEJ pokladne
  • ak máte údaje k viacerím pokladniam, vyplňte a odošlite formulár pre každú pokladňu samostatne

Postup

  • do formulára pridajte súbor s autentifikačnými údajmi
  • do formulára zadajte heslo ku danému autentifikačnému súboru
  • do formulára zadajte kontaktný email na prevádzkara
  • do formulára zadajte kontaktný telefón na prevádzkara
  • kliknite na tlačítko Nahrať
  • postup opakujte pre ďalšiu pokladňu
  • ak ste sa pri vypĺňaní nejako pomýlili (napr. v hesle), vyplnte a odošlite formulár nanovo