Inštrukcie

  • zadajte do formulára variabilný symbol Vašej neuhradenej faktúry
  • kliknite na tlačítko Uhradiť
  • systém overí, či eviduje faktúru so zadaným VS a či už nie je uhradená
  • ak ste správne zadali číslo neuhradenej faktúry, budete presmerovaní na platobnú bránu
  • pomocou platobnej brány vykonajte úhradu platobnou kartou alebo iným dostupným spôsobom
  • po úspešnej úhrade budete presmerovaní späť na túto stránku
  • ak systém voči vašej firme neeviduje ďalšie pohľadávky, vygeneruje aktivačný kľúč pre pokladne
  • následne môžete reštartovať pokladne a ak majú prístup k internetu, dôjde k stiahnutiu nového aktivačného kľúča a k ich spusteniu